I relation till  andra marknader så är Sveriges bostäder inte så övervärderade. DI skriver en artikel baserad på The Economists kvartalsvisa genomgång av bopriserna. Enligt denna modell anses förvisso även svenska bostäder vara övervärderade. Modellen de bygger det på gör att den inte är direkt jämförbar med andra och nedan kan ni läsa om varför det är så.

The Economist kollar på bostadspriserna i relation till inkomster och hyresnivåer och trots ett fall på 2,8% så anses de svenska bostadspriserna fortfarande vara för höga.Metoden de använder är en jämförelse av kvoten av kostnaden för att köpa och hyra sitt boende och mellan köpepriser och hushållens disponibla inkomster med historiska genomsnitt för respektive kvot.

I Sverige har vi reglerade hyror på hyresrätter vilket gör att det är mycket billigare att hyra bostäder än vad det hade varit om Sverige hade marknadshyror. Detta gör att kvoten mellan hyrespriser och köp priser är ett mått som inte blir helt jämförbart med de övriga 20-talet länder som är inkluderade i undersökningen.

En jämförelse som bara består av inkomsterna visar på att de svenska bostadspriserna är övervärderade med 23%.

Mest övervärderade bostadspriser finner du i Singapore och Hong Kong där övervärderingen ligger kring 60%. Efter de här länderna kommer Belgien och Kanada som har bostadspriser som är övervärderade med 58% i Belgien och 54% i Kanada. Frankrike kommer på femte plats där bostäderna enligt den här metoden anses vara övervärderade med 47%.

Det finns även de länder där bostadpriserna anses vara undervärderade. Högst upp på den listan finner vi Japan som är undervärderade med 35% därefter Tyskland med 19%. Omtalade USA anses ha undervärderade priser på bostäderna på 19%. Mer i detalj så är priserna i relation till hyrorna undervärderade med 12% och i relation till inkomsterna med 25% och om en genomsnitt tas på det så blir det 19%.

Andra länder med undervärderade bostadspriser är Kina med 13% och Schweiz med 5%.

Om du är ute efter att köpa bostad kan du ansöka om lånelöfte här. Läs mer om bolån och ICA Banken.