Hårda krav ställs på bankerna för att upprätthålla stabilitet i det finansiella systemet när marknaden är volatil. Detta görs genom att ställa högre kapital- och likviditetskrav för bankerna.

Eftersom bankerna får högre krav på sig när det kommer till kapital- och likviditetstäckning så gör det att kostnaderna för bankerna ökar med följd att bankernas marginal, det vill säga hur mycket de tjänar per utlånad krona, blir lägre och Nordeas VD Christian Claussen tycker att det ska vara mer likhet på vad de olika länderna ställer för krav på sina banker.

Fördelen med de högre kraven på bankerna är att risken för en kris går ner. Dock så ska det beaktas att om kraven blir för höga eller med andra ord kostnaderna för höga så kan kostnaderna för samhället överstiga nyttan och det gäller att hitta en bra balans på var kapital- och likviditetskraven ska ligga.

I dagsläget så skiljer sig kapitalkraven mellan olika länder. Exempelvis så är kapitalkravet i Sverige 12% i Sverige och 9% i Storbritanien. Nordeas VD menar att det är viktigt att det är samma krav som gäller i samtliga länder.

Om alla kostnader slås ihop för de nya kapitalkraven så uppgår beloppet till 115MEUR per år, vilket är mer än de totala vinsterna i Europas bankssystem.

Bankerna i Sverige har kritiserats för att de tjänar mycket pengar på bolånen vilket Nordeas Christian Claussen tycker är orättvist och menar att kostnaderna för att ha bolånen har ökat mycket.

Sverige har en marginal på 0,6 på svenska bolån vilket är en av de lägsta i hela Europa.I övriga Europa så står det tvärtom mot vad det gör i Sverige i tidningarna. De anklagas istället för att de tjänar för lite pengar med följd att de inte kan försörja marknaden med pengar.

Om likviditet- och kapitalkraven skulle minska skulle det innebära att kostnaden för bankerna att ge ut bolån minskar vilket skulle medföra en möjlighet för bankerna att sänk bolåneräntorna. Frågan är dock hur mycket marginal de tycker är rimligt att det ska ha. Med andra ord är det inte säkert att en sänkning av bolåneräntorna är en naturlig följd av minskade upplåningskostnader då de också kan välja att öka sin marginal vid ett sånt scenario.

Vill du låna pengar till din bostad? Ansök om lånelöfte – Klicka här!

 

Kommentarer

  • buy cialis online no prescription

    buy cialis online no prescription

    buy cialis online no prescription