Här kan du se hur du går till väga för att fylla i dina uppgifter i Vivus registrering. Till en början ser du övergripande hur det går till i 3 steg och sen kan du läsa mer om det i detalj längre ner på den här sidan.

  1. Välj belopp och låneperiod
  2. Fyll i dina personuppgifter och skapa profil
  3. Du får pengar utbetalda

Så är fungerar ansökan och Vivus Registrering

Du väljer belopp med hjälp av att trycka på plus eller minus eller förflytta markören där det står lånebelopp? och låneperiod? Du klickar sedan på den stora knappen där det står ”Ansök” för att komma vidare till registreringen.

Så här gör du din låneansökan på Vivus

Registrera dig och ansök om lån på Vivus

Till höger om registreringsformuläret kan du se vilket belopp du har valt samt avgifter och låneperiod.  Om du vill ändra något av dina val det i det här skedet kan du trycka på ”Ändra”.  Låneperioden kan vara max 30 dagar hos Vivus och i det här exemplet står slutdatumet utskrivet som 26.09.2012 och inom parantes står det 30 dagar. Detta beror på att 30 dagar är valt första steget då du väljer lånebelopp och låneperiod.

När du kommer till registreringsformuläret så fyller du i dina personliga uppgifter så som personnummer, mobiltelefonnummer, e-post. Du ska också ange ditt kontonummer dit du vill ha pengarna utbetalda till. Du uppmanas också ange ett lösenord som är till för att du ska kunna logga in på din personliga profil och lätt kunna hantera ditt eller dina ärenden.

Efter du angett dina personliga uppgifter ska du fylla i vad du har för inkomst per månad, vad du har för kostnader på andra lån och hur mycket utgifter du har per månad. Du ska också ange om du har några barn under 18 år i hushållet.

De sista stegen är att du identifierar dig. Det bästa är om du har bank ID, men det går även utan. Sedan ska du godkänna villkoren och ta ställning till om du vill ha nyhetsbrev från Vivus för att till slut klicka på den stora gula knappen ”Registrera”.

Nu får du invänta svar från Vivus och därefter en utbetalning direkt till ditt konto om allt ser bra ut.

Ansök om lån på Vivus – Klicka här!

Gå till Vivus företagspresentation på Lånesidan…