Ska du ta ett ett bolån eller ett blancolån och undrar vad alla olika begrepp egentligen står för. Bottenlån, topplån, styrränta, reporänta och amortering. Här kan du enkelt ta reda på vad de står för.

Ansökningskod

Hos vissa banker ska du fylla i en ansökningskod. Ansökningskoden behöver du för att göra klart låneansökan. Det du behöver är en mobiltelefon som du skickar ett sms ifrån till det nummer som banken anger. Du får sedan ansökningskoden från dem. Läs mer om Ansökningskod.

Lån

De flesta vet vad ett lån är för något. Det är när en person tar emot en summa pengar av en annan och förbinder sig att återbetala denna summa pengar. Detta görs oftast med en viss ränta, men kan också göras utan ränta. Den part som tar emot pengarna kallas för gäldenären och den som lånar ut pengarna för borgenären. De som lånar pengar till sin bostad med hjälp av ett så kallat bolån har ofta en del som bottenlån och en del som topplån. Du kan läsa mer nedan om vad det innebär.

Bolånetak

Under hösten 2010 infördes det så kallade bolånetaket som innebär att det är möjligt att det går att låna 85% för att köpa bostad. Detta innebär att den resterande delen 15% ska läggas som kontantinsats/handpenning.

Bottenlån

Anledningen till att det går att låna så pass mycket pengar när du lånar till bostad är att banken tar bostaden som säkerhet. En värdering av bostaden görs av banken med hjälp av en mäklare och detta gör att ett bolån har betydligt mindre risk för bolånegivaren och därmed går det att få en fördelaktig ränta jämfört med konsumentlån.

Med dagens bolånetak så kan du ha upp till 85% som bottenlån och det går i många fall att endast betala ränta på lånet. Det vill säga du betalar inte av något på lånet.

Topplån

Ett topplån är den delen som överstiger de 85% som du kan ha som bottenlån vid bostadsköp. Topplån kan du ta om du inte har kontanta medel till handpenningen när du ska köpa bostad. Givetvis så görs sedvanlig kreditbedömning för att du ska kunna ta topplån. Då det inte finns någon säkerhet för topplånet innebär det att räntan blir högre och att låneinstitutet vill ha pengarna återbetalda inom en given tidsram vilket innebär att det är dyrare att ta topplån än bottenlån.

Kalkyl för att låna

Att köpa bostad är en stor affär och beslutet brukar underbyggas med hjälp utav att du tittar på hur mycket det kommer kosta dig per månad att köpa den aktuella bostaden. Detta ställs sedan i relation till din övriga ekonomi. Lön, sparande och övriga tillgångar och låneinstitutet gör en bedömning om de vill ge lånet eller inte. Inte minst är detta viktigt för dig som lånetagare att veta hur stor del av din inkomst som kommer att gå till ditt boende. Kanske har du andra planer än att bara bo?

Låneavtal

När du bestämt dig för att ta ett lån upprättas ett avtal för vad som gäller mellan lånegivaren och lånetagaren. I låneavtalet specificeras alla villkor som gäller bland annat vilket typ av lån det är.

Skuldebrev

Skuldebrev kan även kallas för revers. Med skuldebrev menas det skriftligt anges att den som lånar pengar, gäldenären ska betala tillbaks pengar till borgenären som lånat ut pengarna.

Amortering

Amortering är kort och gott när du betalar av skulden. Det vill säga du betalar mer pengar än den ränta du betalar till låneinstituten. Som det nämns ovan så går det i vissa fall att undvika att amortera på bottenlånet medan topplånet i de allra flesta fallen amorteras av relativt snabbt under en bestämd tidsperiod.

Det finns olika typer av lån där amorteringsbeloppet blir olika. Exempelvis så kan du göra en rak amortering det innebär att om du lånat 24.000 kr och du ska betala av lånet på två år så ska du betala tillbaks 1000 kr i månaden. Med andra ord så innebär rak amortering att du betalar samma belopp i amortering varje månad och då minskar samtidigt ränte kostnaden för varje månad eftersom beloppet du betalar ränta på hela tiden minskar.

Ett annat sätt är annuitetslån. Du kan läsa mer om det längre ner på den här sidan.