Det finns möjlighet för att de rörliga bolåneräntorna kommer att minska eftersom bankerna börjar lita mer och mer på varandra och oron för krisen i Grekland avtar. Detta leder till att det blir lägre riskpremier för bankerna.

Ett skäl till att bankerna haft höga boräntor är just att deras kostnader ökat kraftigt under Greklandskrisen. Förtroendet bankerna emellan minskade vilket i sin tur ledde till att det blev mycket dyrt att låna pengar för bankerna. Det Europeiska Centralbanken gjorde i slutet av förra året var att ge ut 3-årslån till bra pris har gjort att det är billigare för bankerna att låna pengar igen.

Den så kallade interbankräntan låg på 2,6 procent vid årsskiftet och den ligger numer kring 2,25 procent. Riksbankens ränta reporänta ligger omkring 1,5 procent. Riksbanken har fört en mer återhållsam strategi vad det gäller räntehöjningar än vad som tidigare gjorts och kommunicerats så även Riksbanken kan komma att göra fler sänkningar.

Skillnaden mellan interbankräntan och reporäntan är 0,75 och det kan argumenteras att den bör ligga kring 0,3 i det fall det det inte förekommer någon ekonomisk kris. Tor Borg på SBAB räknar med att bankernas riskpremier kommer fortsätta gå ner när osäkerheten avtar.

Tack vare att interbankräntan har gått med så medför det att det skulle kunna vara möjligt att sänka den rörliga bolåneräntan oavsett om Riksbanken sänker räntan ytterligare eller inte.

I det fall Riksbanken fortsätter att sänka styrräntan så ökar sannolikheten ytterligare för minskad bolåneränta för korta bindningstider.

De olika bankerna har olika syn på vad som kommer hända med de korta bolåneräntorna. Nordea tror att räntorna kommer gå från ca 4% ner till 3,5% till hösten.

Viss personer menar att bankerna kunde ha minskat de rörliga boräntorna redan. Bankerna ökade istället sina marginaler på bolån medn 0,09 procentenheter .

Det är svårt att veta exakt när räntorna kommer gå ner eller om de kommer göra det i huvud taget. I det stora hela finns det mycket som talar för att det finns en bra chans till en sänkning mot bakgrund av utvecklingen av den ekonomiska krisen, reporäntan och interbankräntan.