Normal nedgång på Bostadspriser i Juni

I Juni föll Valueguards boprisindex  med 0,6 där villapriserna står för en minskning på 0,4% och bostadsrättspriserna står för 1,3%. Valueguards boprisindex ligger nu ungefär på samma nivå som för 3 månader sedan. Det är normalt att index går ner under perioden som är mellan maj och juni. Den nedgång som är detta år mellan maj och juni är endast marginellt större än vad den varit i genom snitt de senaste 7 åren under samma period.

Bostadsrättspriserna föll i Juni med 0,3% på 3 månader. Vid en jämförelse av bostadsrättspriserna mot juni förra året så är ligger priserna för bostadsrätter i juni 3,7% högre än för ett år sen.

De här siffrorna pekar på att uppgången från årets första månader nu är borta. I början av året i Januari så steg priserna och fortsatte att göra det hela vägen fram till Maj då det hamnade på minus.

Valueguards Index baseras på Nominella priser. Valueguard startade 2006 som ett affärsutvecklingsprojekt av Håkan Toll och Christer Wikner. Valueguard startades med en önskan att minska risken för prisfall på bostäder för privatpersoner. För att kunna skapa en försäkring mot prisfall  behövs ett snabbt, tillföflitligt och kvalitetssäkert sätt att mäta utvecklingen av bostadsmarknaden. Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Nasdaq OMX skapade indexet HOX som bygger på en patentsökt teknologi. Indexet mäter primärt bostadsprisutvecklingen i Sveriges fyra största städer.

HOX visar prisutvecklingen på villor och bostadsrätter. Det finns data sedan 2005. HOX uppdateras klockan 09:00 samma dag som Mäklarstatistik publicerar sin data. HOX mäter den underliggande prisutvecklingen och inte det faktiska genomsnittspriset på bostäder som faktiskt säljs under en månad. HOX är utvecklat för att användas som underlag för finansiella produkter.

Om du vill se mer statistik eller läsa mer om hur HOX-indexet fungerar så kan du besöka www.valueguard.se

 

Övervärderade bostadspriser?

I relation till  andra marknader så är Sveriges bostäder inte så övervärderade. DI skriver en artikel baserad på The Economists kvartalsvisa genomgång av bopriserna. Enligt denna modell anses förvisso även svenska bostäder vara övervärderade. Modellen de bygger det på gör att den inte är direkt jämförbar med andra och nedan kan ni läsa om varför det är så.

The Economist kollar på bostadspriserna i relation till inkomster och hyresnivåer och trots ett fall på 2,8% så anses de svenska bostadspriserna fortfarande vara för höga.Metoden de använder är en jämförelse av kvoten av kostnaden för att köpa och hyra sitt boende och mellan köpepriser och hushållens disponibla inkomster med historiska genomsnitt för respektive kvot.

I Sverige har vi reglerade hyror på hyresrätter vilket gör att det är mycket billigare att hyra bostäder än vad det hade varit om Sverige hade marknadshyror. Detta gör att kvoten mellan hyrespriser och köp priser är ett mått som inte blir helt jämförbart med de övriga 20-talet länder som är inkluderade i undersökningen.

En jämförelse som bara består av inkomsterna visar på att de svenska bostadspriserna är övervärderade med 23%.

Mest övervärderade bostadspriser finner du i Singapore och Hong Kong där övervärderingen ligger kring 60%. Efter de här länderna kommer Belgien och Kanada som har bostadspriser som är övervärderade med 58% i Belgien och 54% i Kanada. Frankrike kommer på femte plats där bostäderna enligt den här metoden anses vara övervärderade med 47%.

Det finns även de länder där bostadpriserna anses vara undervärderade. Högst upp på den listan finner vi Japan som är undervärderade med 35% därefter Tyskland med 19%. Omtalade USA anses ha undervärderade priser på bostäderna på 19%. Mer i detalj så är priserna i relation till hyrorna undervärderade med 12% och i relation till inkomsterna med 25% och om en genomsnitt tas på det så blir det 19%.

Andra länder med undervärderade bostadspriser är Kina med 13% och Schweiz med 5%.

Om du är ute efter att köpa bostad kan du ansöka om lånelöfte här. Läs mer om bolån och ICA Banken.