I Juni föll Valueguards boprisindex  med 0,6 där villapriserna står för en minskning på 0,4% och bostadsrättspriserna står för 1,3%. Valueguards boprisindex ligger nu ungefär på samma nivå som för 3 månader sedan. Det är normalt att index går ner under perioden som är mellan maj och juni. Den nedgång som är detta år mellan maj och juni är endast marginellt större än vad den varit i genom snitt de senaste 7 åren under samma period.

Bostadsrättspriserna föll i Juni med 0,3% på 3 månader. Vid en jämförelse av bostadsrättspriserna mot juni förra året så är ligger priserna för bostadsrätter i juni 3,7% högre än för ett år sen.

De här siffrorna pekar på att uppgången från årets första månader nu är borta. I början av året i Januari så steg priserna och fortsatte att göra det hela vägen fram till Maj då det hamnade på minus.

Valueguards Index baseras på Nominella priser. Valueguard startade 2006 som ett affärsutvecklingsprojekt av Håkan Toll och Christer Wikner. Valueguard startades med en önskan att minska risken för prisfall på bostäder för privatpersoner. För att kunna skapa en försäkring mot prisfall  behövs ett snabbt, tillföflitligt och kvalitetssäkert sätt att mäta utvecklingen av bostadsmarknaden. Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Nasdaq OMX skapade indexet HOX som bygger på en patentsökt teknologi. Indexet mäter primärt bostadsprisutvecklingen i Sveriges fyra största städer.

HOX visar prisutvecklingen på villor och bostadsrätter. Det finns data sedan 2005. HOX uppdateras klockan 09:00 samma dag som Mäklarstatistik publicerar sin data. HOX mäter den underliggande prisutvecklingen och inte det faktiska genomsnittspriset på bostäder som faktiskt säljs under en månad. HOX är utvecklat för att användas som underlag för finansiella produkter.

Om du vill se mer statistik eller läsa mer om hur HOX-indexet fungerar så kan du besöka www.valueguard.se