Vilka banker är egentligen störst på bolånemarknaden? DI skriver i Mars att SEB ökar starkt på bolånemarknaden och har numer 40% av bolånemarknaden för nyutlåning. Swedbank som är de som har störst andel bolån har inte lyckats så bra med nyutlåningen. De har de senaste åren halverat sin nyutlåning och har idag ca 15% av nyutlåningen. Swedbank menar att det här beror på att det är hårdare krav för att ge lån i form utav amortering och kontantinsats.

Sedan 2010 så finns ju det så kallade bolånetaket som innebär att 15% av fastighetens marknadsvärde ska lägga i kontantinsats vilket är en höjning mot hur det var innan och detta ökar barriärerna för att komma in som ny på bolånemarknaden samt att byta upp sig till fastigheter med högre värde då en högre kontantinsats krävs.

Swedbank menar att de valt att ha hårda krav för att de var oroliga för att bolånen ökade 10% per år, men BNP gick ner 5%. SEB kontrar och säger att de har god kreditvärdighet på sin ökande skara bolånekunder.

Swedbank har 26,5% av bolånemarknaden, Handelsbanken 23,8%, SEB 15,1% och Nordea 14,7%.

Det här innebär att Swedbank och Handelsbanken står för mer än hälften av bolånemarknaden i Sverige.

Glöm inte att kolla runt med olika aktörer när det är dags att förhandla om räntan. Det är bra att veta hur det ser ut på marknaden så du kan föra en bra diskussion med din bank. Under vintern 2012 var finansministern med i TV4s Nyhetsmorgon och menade just detta att det är viktigt att sätta press på bankerna när du förhandlar om ditt bolån. Anders Borg hade då själv en ränta på 4,2% som det argumenterades var en relativt hög ränta varpå Anders Borg resonerar att han får var lite återhållen när han förhandlar sina bolån. Han nämner att han kollar i listor efter låga räntor och frågar om någon vill bjuda under det. De tittare som hörde av sig till programmet slog Anders Borgs ränta utan problem.

 

Kommentarer

  • viamedic cialis

    viamedic cialis

    viamedic cialis