Finansministern Anders Borg har varit kritisk mot höga låneräntor. Numer är han även kritisk mot de låga sparräntorna efter Ekots granskning som visar på att sparräntorna inte hänger med om man jämför med de höjda låneräntorna. Med andra ord vill bankerna hålla sina marginaler så höga som möjligt genom att inte ge så mycket ränta till sparkunder och samtidigt ta ut så mycket som möjligt från lånekunderna.

Bluestep får du en sparränta på upp till 4,35%. Spara hos Bluestep

Bannkerna motiverar den relativt högre låneräntan med att de är beroende av att låna på den internationella marknaden i utländsk valuta. Bankerna menar också på att de numer har högre kapitaltäckningskrav på sina lån och behöver därmed en större marginal. Att sparräntorna sedan är låga är något som gör att bankerna blir än mer beroende av att låna på de internationella valutamarknaderna då folk väljer att lägga sina pengar på andra ställen än hos bankerna. Om bankerna skulle ha en högre sparränta skulle de kunna lösa mer av sin utlåning med ”egna” medel och därmed slippa låna i annan valuta på den internationella marknaden och därmed också sänka sina kostnader för lånen med följd att möjliggöra en räntesäkning för bolånekunderna.

Bankernas sparräntor ligger i genomsnitt på 1,34% vilket är lägre än inflationen. Bankerna har också höjt sina låneräntor mer än sina sparräntor. På SR fortsätter denna artikel med att berätta om Johan Hansing som är verkställande direktör på intresseorganisationen för bankerna Svenska Bankföreningen och hur han inte anser att bankernas sparräntor är för låga. Han menar att det går att hitta sparränta på 3-3,5% även på de stora bankerna om man är aktiv och letar reda på rätt produkt. Som nämns ovan så kan du på Bluestep få en sparränta på upp till 4,35%.

Anders Borg hävdar dock bestämt att bankerna har för låg sparränta och att bankerna gärna säljer sina produkter som det är mycket höga avgifter på. Han menar att en fjärdedel till en femtedel går åt till att betala avgifterna.